За проекта

ОПАСНИ ВРЪЗКИ СЛЕД КРАЯ НА СВЕТА
Когато тръбите на апокалипсиса зазвучат в ушите ти, упованието в любовта се засилва. Вкопчваш се в нея, сякаш тя ще удържи победа над смъртта и ще те спаси от пропадането в бездната. Любовта в края на дните е ненаситна. Тя бърза в състезанието със смъртта, защото залогът си самият ти, а времето изтича и камерите предават на живо.

                                                                                                              Явор Гърдев


DANGEROUS LIAISONS AFTER THE END
OF THE WORLD

 

When the trumpets of the apocalypse start ringing in your ears, your dependency on love grows. You desperately clutch onto it, as if it would vanquish death and save you from tumbling down into the abyss. Love, at the end of days, is insatiable. It hurries ahead, racing death, because your life is at stake, while time leaks away and the cameras are rolling live.

                                                                                                                             Javor Gardev